Hitta hit
Områdeskarta
Kontakta oss

Kontakt

Evedals camping

L J Brandts väg, 352 63 Växjö

Tel: +46 (0)470-630 34
E-post: evedals.camping@telia.com

Om GDPR

- Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter (GDPR)

 

Växjö Swecamp Evedal är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Växjö Swecamp Evedal kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning, liksom för att skicka information som du begärt.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Efter avslutad vistelse skickas en gästundersökning från Swecamp (som är kedjan vi tillhör) via AQ Analys som är leverantören av gästundersökningen. Gästundersökningen är valfri att besvara.

Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter eller för att be om att bli borttagen från våra register.

Evedals.camping@telia.com +46 (0)470-630 34.